Prettig omgaan met elkaar op De Brink

Geplaatst op donderdag 25 april 2019

OUDE KOEIENVERBRANDING.

Het zal u niet vreemd in de oren klinken wanneer we zeggen dat we het belangrijk vinden dat we ‘prettig met elkaar omgaan’. Voor het ene kind is dat gemakkelijker dan voor een ander kind. De meeste kinderen gaan prettig met elkaar om: ze zijn lief en aardig voor elkaar en zijn zelfs in staat om andere kinderen een compliment te geven.

Desondanks komt het voor dat kinderen ruzie hebben. Dit kan variëren van een welles-nietes ruzie tot een schoppen/slaan ruzie. Ook oude koeienruzies komen regelmatig voor. Bij een oude koeienruzie wordt teruggegrepen naar ruzies van vroeger: er worden oude koeien uit de sloot gehaald.

We vinden het belangrijk dat kinderen leren om op een correcte manier ruzies op te lossen. De afgelopen weken hebben alle groepen in het kader van de Sociaal Sterke Groep daar al hard aan gewerkt. Ook de komende weken gaan we daar verder mee. We verwachten daarbij wel dat er na donderdag 25 april geen oude koeien meer uit de sloot worden gehaald. Daarom worden op donderdag 25 april alle oude koeienruzies verbrand. We doen dit met alle kinderen op het schoolplein. Ook alle ouders en verzorgers zijn daarbij van harte welkom.

De oude koeienverbranding maakt onderdeel uit van een nieuwe methodiek. Het is niet alleen het einde van ruzies met een verleden, maar tevens het startpunt van een nieuwe manier van omgaan met conflicten. Hierover heeft u al kunnen lezen op de weekinfo.