De School

Onze school kent jaargroepen, d.w.z. dat de leerlingen naar leeftijd worden ingedeeld. Voor cursusjaar 2019-2020 hebben we een onderbouw unit met twee groepen 1/2, een groep 3, een groep 4 en een bovenbouw unit met een groep 5/7 en een groep 6/8. De gemiddelde groepsgrootte is 25/30 leerlingen. Meestal niet te grote klassen en veel aandacht voor ieder kind!

Taal en computers

Op De Brink wordt veel tijd besteed aan taal- en leesonderwijs, maar ook rekenonderwijs krijgt de aandacht. Daarvoor gebruiken we diverse nieuwe methodes, maar ook de computer is een belangrijk middel op De Brink. Door de hele school wordt gebruik gemaakt van tablets en chromebooks.

 

       

 

Brede School

De Brink is een Brede School, dat betekent dat er na schooltijd nog andere activiteiten zijn, zoals een Plusklas, een kinderkookcafé en allerlei sportactiviteiten.