De School

Onze school kent jaargroepen, d.w.z. dat de leerlingen naar leeftijd worden ingedeeld. Voor cursusjaar 2018-2019 hebben we een twee groepen 1/2, een groep 3, een groep 4, een groep 5/6 en een groep 7/8. De gemiddelde groepsgrootte is 25 leerlingen. Niet te grote klassen en veel aandacht voor ieder kind!

Taal en computers

Op De Brink wordt veel tijd besteed aan taal- en leesonderwijs, maar ook rekenonderwijs krijgt de aandacht. Daarvoor gebruiken we diverse nieuwe methodes, maar ook de computer is een belangrijk middel op De Brink. Door de hele school zijn computerwerkplekjes te vinden.

Brede School

De Brink is een Brede School, dat betekent dat er na schooltijd allerlei leuke workshops worden aangeboden op het gebied van kunst en cultuur, maar ook op sportief gebied is er van alles te beleven! Deze workshops worden gegeven door ervaren en gespecialiseerde krachten. Echt de moeite waard!