Medezeggenschapraad

Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) praten we over de gang van zaken op school. De MR bestaat uit een teamgeleding  en een oudergeleding. Samen met de schoolleiding bespreken we elke zes weken allerlei zaken die te maken hebben met De Brink.
De oudergeleding wordt gekozen uit en door de ouders van de school.
De teamgeleding wordt gekozen uit en door het personeel van de school.

MR leden Schooljaar 2020-2021

Van het team: Sharon Tan en Laura van Weezep
Van de ouders: Henriët de Vogel en Indra Bechan

Taak van de MR

De MR houdt zich bezig met allerlei zaken die de school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, schoolgids, het formatieplan en het zorgplan. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR. advies- en/of instemmingsbevoegdheid.

Website en vergaderingen

Via deze website willen wij u op de hoogte houden van de dingen die ons bezighouden. De vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen is welkom. Als u vragen heeft of over bepaalde zaken mee wilt praten, kom dan gerust eens langs. U kunt natuurlijk ook één van de MR-leden benaderen.
Mailen kan ook naar: mr.brink@stichtingschool.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Stichting Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad (Stichting SchOOL), waartoe ook
o.b.s De Brink behoort, heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR buigt zich over aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of de meerderheid van de scholen die door Stichting SchOOL worden bestuurd.

Meer informatie over de GMR is te vinden op de website van Stichting SchOOL: www.stichtingschool.nl.