Ouderraad

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij wil ik u mij even voorstellen. Mijn naam is Lucy Veldwijk, getrouwd en moeder van 3 kinderen: Gylliano (groep 5), Qwendelynn  en Damiano (Voortgezet Onderwijs).
Ik doe al een paar jaar de OuderRaad bij De Brink. Als ouder vind ik het belangrijk en leuk om betrokken te zijn bij de school. Als OR ben ik er verantwoordelijk voor dat alle ouders/verzorgers hun ouderbijdrage betalen en dat we daar leuke dingen mee kunnen doen voor de kinderen en de school.

Hierbij hoop ik op een beetje hulp van u als ouders/verzorgers.

Met vriendelijke groet,
Lucy Veldwijk

OR klein

 

Ouderbijdrage:

Zoals elk jaar worden ook dit jaar weer de nodige zaken in en rond de school georganiseerd waarvoor het rijk of de gemeente geen geld beschikbaar stelt.

De MR en de ouderraad vinden die zaken echter toch de moeite waard: het gaat hierbij om diverse vieringen zoals Sinterklaas, Kerst, Voorjaarsfeest, Pasen, de sportdagen en dergelijke.

Eigenlijk alle dingen die zo gewoon lijken, maar niet gedaan kunnen worden als de ouderbijdrage niet wordt betaald. De hoogte van de ouderbijdrage voor dit schooljaar is wederom vastgesteld op € 15,00 voor het 1e kind en voor het 2e en volgende kind op € 14,00 per kind.

 

Wij verzoeken u dan ook om het juiste bedrag over te maken op:

Girorekening NL 78 INGB 0008326745
t.n.v. Ouderraad o.b.s. De Brink
Griend 25 – 18
8225 SC Lelystad

Vermeld bij opmerkingen even de naam(en) van uw kind(eren).

 

Contant betalen op school mag ook. Loop hiervoor even langs bij de directie.
Als u voorziet dat de bijdrage voor u problematisch zal worden of als u andere bezwaren heeft tegen het betalen van deze vrijwillige bijdrage, kunt u zich wenden tot de directie van de school.

 

Met vriendelijke groet,
Directie en Ouderraad van o.b.s. De Brink