Overblijf

Overblijven:

Kinderen van De Brink kunnen gebruik maken van de mogelijkheid tot overblijven. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen overblijven. Overblijven is onder leiding van overblijfouders. Zij zorgen ervoor dat de kinderen in alle rust kunnen eten en drinken en dat er daarna (ook onder toezicht) gespeeld kan worden. Bij mooi weer buiten en bij slecht weer binnen.

Brood en drinken nemen de kinderen zelf mee. Het is niet toegestaan om snoep, chips, koolzuurhoudende dranken en geld mee te nemen.

We werken we met een inschrijfformulier.
Via het inschrijfformulier geeft u aan op welke dagen uw kind gebruik gaat maken van de overblijf. Incidenteel overblijven kan alleen als u het 1 dag van te voren heeft aangemeld en als daar een goede reden voor is.

Kosten:

We werken met twee soorten strippenkaarten:

 1. Een strippenkaart voor vaste overblijvers.
  Vaste overblijvers kunnen een kaart kopen van €30,00.
  Hiermee kan 22x gebruik gemaakt worden van de overblijf.
  Dit komt neer op €1,36 per keer.
 1. Een strippenkaart voor incidentele overblijvers.
  Incidentele overblijvers kunnen een kaart kopen van €10,00.
  Hiermee kan 6x gebruik gemaakt worden van de overblijf.
  Dit komt neer op €1,66 per keer.

Betaling:

Betaling vindt vooraf plaats. Zonder betaling kan uw kind niet overblijven.
Dus zorg dat u op tijd een kaart koopt. U kunt alleen via de schoolrekening betalen:

Girorekening NL 78 INGB 0008326745
t.n.v. Ouderraad o.b.s. De Brink
Griend 25 – 18
8225 SC Lelystad

Vermeld bij opmerkingen even de naam(en) van uw kind(eren).

 

Regels:

Gedragsregels voor kinderen:

 • Als je naar de overblijf gaat, zorg je dat je brood en drinken bij je hebt.
 • We eten en drinken op een fatsoenlijke, gezellige manier en blijven tijdens het eten netjes aan tafel zitten.
 • Alle rommel die tijdens het overblijven gemaakt wordt, wordt daarna samen met de overblijfmoeder opgeruimd. Luister naar haar aanwijzingen.
 • Na het eten wordt er buiten (of bij slecht weer binnen) gespeeld.
 • Je bent voorzichtig met alle materialen en gaat overal goed mee om.
 • Je bent netjes en beleefd tegen de andere kinderen en tegen de overblijfmoeder.
 • In school wordt gelopen, dat is voor iedereen rustig, veilig en prettig.
 • Bij problemen ga je naar de overblijfmoeder.

Afspraken m.b.t. ongewenst gedrag tijdens het overblijven:

 • De overblijfmoeder meldt het gedrag aan de leerkracht van het kind.
 • De leerkracht spreekt met het kind en stelt indien nodig ouders op de hoogte.
 • Mocht een kind zich regelmatig niet aan de regels houden, ondanks herhaalde verzoeken en/of waarschuwingen dan krijgt uw kind een briefje mee, zodat u weet dat uw kind zich niet aan de regels houdt. Ook zou u gebeld kunnen worden door de leerkracht voor een gesprek. Als laatste mogelijkheid kan uw kind worden verwijderd van de overblijf.

Wilt u meer informatie? Kom dan even langs op school bij juf Willy.