1: Protocol ‘internetgebruik’

Het gebruik van internet wordt steeds meer een hulpmiddel bij het verwerven van kennis. Kinderen surfen zo zelfstandig mogelijk op het internet. Om hen tegen ongewenste sites te beschermen is een protocol internetgebruik opgezet:

  1. Je mag alleen op internet met toestemming.
  2. Als je een pagina ziet waarbij je je niet prettig voelt, meldt dat dan onmiddellijk aan je leerkracht.
  3. Geef nooit je naam, telefoonnummer, adres, school door zonder toestemming van je leerkracht.
  4. Spreek zonder toestemming van je ouders/leerkracht nooit met iemand af die je op internet hebt ontmoet. Op school surfen we niet naar sites als MSN, Facebook etc.
  5. Stuur nooit foto’s van jezelf of iemand of iets op zonder toestemming van je leerkracht.
  6. Antwoord nooit op emailberichten zonder toestemming. Vertel het de leerkracht.
  7. Spreek van tevoren met je leerkracht af hoe lang je op internet mag en welke programma’s je mag gebruiken.
  8. Overtreden van één van deze regels betekent, dat je minimaal een week niet meer achter de computer kunt werken.