2: Protocol ‘luizenscreening’

 1. Protocol is bekend bij de directeur van de basisschool.
 2. Jeugdverpleegkundige licht zo nodig het plan toe.
 3. Er wordt op school beslist om met het plan te starten.
 4. School werft ouders om te screenen: – kleine school minimaal 2 ouders – grote school 6 tot 8 ouders
 5. Alle leerlingen krijgen een informatiebrief mee naar huis. Ouders moeten een paar dagen de kans krijgen om te reageren. Bij vragen van ouders kan de jeugdverpleegkundige altijd extra informatie geven.
 6. Instructie aan ouders die gaan screenen door de jeugdverpleegkundige (± 1 uur).
 7. Afspreken eerste screening.
 8. Screenende ouders houden korte introductie in de klas.
 9. Leerlingen worden in kleine groepjes (ca. 8) in een aparte, goed verlichte ruimte na elke vakantie gecontroleerd op neten en/of luizen.
 10. Alle leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar, na de eerste screening, een GGD-hoofdluisfolder mee om de ouders de nodige informatie te geven over het behandelen van hoofdluis.
 11. Screenende ouders noteren in een schrift of op de leerlingenlijst welke kinderen neten en/of luizen hebben. Dit om bij de volgende screening extra goed op te letten en om bijvoorbeeld aan registratie van hoofdluis mee te werken (op bijvoorbeeld verzoek van de GGD).
 12. De leerkracht belt de ouders van de leerlingen met neten en/of hoofdluis en vraagt hen te handelen volgens de voorschriften.
 13. Er wordt een volgende screening afgesproken (na bijvoorbeeld 2 weken), waarbij de jeugdverpleegkundige aanwezig zal zijn om nog wat puntjes op de i te zetten.
 14. Data plannen voor de volgende screeningen, frequentie laten afhangen van de noodzaak.
 15. Hardnekkige gevallen of problemen met ouders doorgeven aan de jeugdverpleegkundige. Deze neemt contact op met de ouders. Ouders kunnen bij vragen en/of problemen bij de behandeling ook zelf contact opnemen met de jeugdverpleegkundige.
 16. Evalueren na 4 à 5 screeningen op school (bijvoorbeeld tijdens schoolonderzoeken aldaar of het rondje scholen van de afdeling Jeugd aan school).