Rijk, uitdagend onderwijs

De Brink is een kleinschalige, openbare basisschool en is toegankelijk voor alle leerlingen. De school is samen met het buurthuis gevestigd in een multifunctionele accommodatie aan de Griend 25-18 in de Boswijk in Lelystad. De school beschikt over een mooi, ruim speelplein waar tijdens de pauze en na schooltijd heerlijk gespeeld kan worden.

De school telt ongeveer 150 leerlingen. We bieden rijk, uitdagend onderwijs waarbij de school zich richt op een persoonlijke benadering van kinderen t.o.v. hun leerstijl en onderwijsbehoefte. 

Momenteel zitten de groepen 2 3 5 6 7 8 vol.

Eruit halen wat erin zit

Ons motto: 'Samen één en toch anders' staat centraal op obs De Brink. Onze kernwaarden zijn 'samenwerken en samenleven', 'veilige leeromgeving' en 'leren op niveau'. Deze kernwaarden staan uitgebreid omschreven in onze visie. Deze visie vindt u in ons schoolplan.

De Brink is een openbare basisschool, waar we met ziel en zaligheid werken aan goed onderwijs voor alle kinderen. We halen het maximale uit onze kinderen, zodat zij klaar zijn voor het vervolg op het Voortgezet Onderwijs. Wij gaan uit van verschillen en er is veel aandacht voor de individuele leerling en de leerstof die hij of zij nodig heeft.

Uitgaan van verschillen