Chequita Kramer-Winter
Directeur
Jeldau van den Brink
Leraar groep 1/2A
Irina van de Hoeve
Leraar groep 1/2B / onderbouwcoördinator
Karen Middelkoop
Leraar groep 1/2B
Ilona van Oostveen
Leraar groep 3
Jenneke Siebert
Leraar groep 4 / Reken Expert
Nadia Theisen
Leraar
Bea Haan
Leraar groep 5/6
Joël Logchies
Leraar groep 6/7
Minke Bouma
Leraar groep 8 / Beeldcoach /IB-er
Willy van Veen
Leraar groep 8 / Teamcoördinator
Sander van Brussel
Vakleerkracht gymnastiek
Laura van Weezep
Leraarondersteuner
Angela Schraven
Onderwijsassistent
Theo van Rietschoten
Onderwijsassistent
Claudia Wentholt
Secretaresse / Administratie
Jacqueline van Gardingen
Conciërge