Wat maakt ons 'De Brink'?

In het schoolplan en de schoolgids, die u hieronder vindt, leest u al veel over onze school. Een aantal highlights van De Brink willen we hier graag benoemen: 
  • Digitaal onderwijs: In onze hele school maken we gebruik van tablets en chromebooks.
  • Brede school: Na schooltijd zijn er vaak ook andere activiteiten, zoals een Plusklas, een kinderkookcafé en allerlei sportactiviteiten.
  • Samen één en toch anders: De Brink werkt nauw samen met Obs de Poolster. Door als twee kleine scholen onze krachten te bundelen, scheppen we voor al onze kinderen de kansen om dat onderwijs te krijgen wat bij hen past.
  • Voorbereid voor de toekomst: Hiervoor werken wij aan de volgende vaardigheden: samenwerken, creativiteit, ICT vaardigheden, communicatievaardigheden, probleem oplossen, kritische houding en een positieve kijk op de samenleving.
  • Bewegingsonderwijs: twee keer per week krijgen alle leerlingen bewegingsonderwijs van een professionele vakleerkracht. Ook organiseren we extra sport- en spelactiviteiten na schooltijd.

Het team

Op de Brink werkt een enthousiast team professionals, dat niet alleen voor de ontwikkeling van de kinderen zorgt, maar ook voor die van hen zelf.

Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Schoolgids

Onze schoolgids geeft veel praktische informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Overige belangrijke documenten

Graag delen wij nog een aantal (soms verplichte) documenten met u.

Medezeggenschap

Bij de Brink hebben ook ouders invloed op de school. Zij zijn samen met enkele schoolmedewerkers verenigd in de medezeggenschapsraad.

Ieder uniek, samen sterk